2007-11-27 01:16 #0 av: [LenaB]

I Mjölby kommun är mobbing vanligast jämfört med Motala och Linköping. 30% anser att de mobbat någon!

Vanligast med mobbning i Mjölby

Mobbning på skolan är vanligast i Mjölby kommun jämfört med Motala och Linköping, av elevsvaren att döma. Minst mobbning anser eleverna uppleva på friskolorna.

Uppseendeväckande är att nästan var tredje tillfrågad elev, 30 procent, i Mjölby kommun anser att den har mobbat någon. För Motala kommuns del svarar lite mer än var femte elev (21 procent) ja på frågan om eleven har mobbat, i Linköping 17 procent och på friskolorna 14 procent.

Fler killar mobbar

I genomsnitt för alla tillfrågade elever på alla skolor svarar en knapp fjärdedel, 24 procent, av killarna att de har mobbat någon. Motsvarande siffra för tjejerna är 15 procent. Bland elever med föräldrar uppväxta utomlands svarar 24 procent att de har mobbat någon och 19 procent att de inte har mobbat.

På frågan "Har du själv blivit mobbad?" svarar eleverna ja med 26 procent i Mjölby, 22 procent i Motala, 17 procent i Linköping och 20 procent på friskolorna.

Tjejer mest mobbade

För alla tillfrågade eleverna i alla tre kommunerna gäller i genomsnitt att 23 procent av tjejerna upplever sig ha blivit mobbade, medan killarna svarar ja med i genomsnitt 16 procent. Av eleverna med föräldrar födda utomlands anger i genomsnitt 17 procent att de känner sig mobbade. På frågan "Om du skulle ha personliga problem, finns det någon vuxen på skolan som du kan vända dig till?" svarar eleverna i de olika kommunerna rätt så lika. I genomsnitt 70 procent anser att så är fallet. Ingen större skillnad finns mellan tjejer och killar. Däremot svarar något färre, 66 procent, ja bland eleverna med föräldrar födda utomlands.

Gunilla Rech Reporter gunilla.rech@corren.se 0142-36 96 14

Relaterade länkar

 

Av: LenaB

Datum för publicering

  • 2007-11-27