Allmänt

Lärare som inte hjälper?

2013-08-09 19:04 #0 av: Calcifer

Detta är ett hemskt svårt ämne, med många sidor, som jag tror kan vara bra att ta upp. Jag vet att i väldigt många fall när det handlar om mobbing i skolan så gör lärarna ingenting. Och väldigt ofta blir man som utomstående eller som mobbad arg och ledsen. Man känner sig sviken. Varför gör de ingenting? Varför hjälper de inte? Av egen erfarenhet tänkte jag svara på några av de frågorna.

För det första så finns det tyvärr ofta en väldigt föråldrad och hemskt felaktig syn på mobbing. En syn som innebär att det är synd om mobbaren, eftersom denna har det svårt hemma, har en diagnos, mår dåligt, känner sig osäker, osv. Det är en syn som är farlig, för det gör angriparen och mobbaren till ett offer, och den som blir mobbad glöms bort eller får känna sig skyldig för att de "hackar" på den som mobbar. Detta måste stoppas! Det är inte synd om en person som mobbar. Ibland kan det finnas anledningar till varför de gör som de gör, det är naturligtvis sant, men det ursäktar inte deras handlingar. Mår man dåligt så är det hemskt, men man har ingen rätt att ta ut det på andra oskyldiga människor. Handlar det om en mobbare som mår hemskt dåligt så ska det arbetas för att dels se till att de får den hjälp de behöver, men att man samtidigt ska vara noga med att berätta för den mobbade att de blivit utsatt för något felaktigt och något som inte är rätt, och som inte är deras fel.

En annan anledning till att lärare inte gör något är att de inte vet vad de kan göra. Tyvärr lärs det inte ut tillräckligt under lärarutbildningen om mobbing. Det tas inte upp och diskuteras inte ordentligt. I liten skala ja, men inte så att det effektivt kan förbättra någons liv. Inte så att det gör skillnad, på det stora hela. Som lärare kanske man ser vad som händer men känner sig villrådig och vet inte vad man ska ta sig till. Kanske kontaktar man rektorn, som i sin tur rycker på axlarna, och som lärare kanske man inte vet vilka fler steg som finns att ta. Det måste också förändras. Lärare har ett enormt ansvar för barn och ungdomars utveckling, det hör till det yrket. De förtjänar att veta hur de ska hantera olika situationer. De förtjänar att lära sig hur man ska hantera mobbing.

Det finns också de situationer där lärarna faktiskt inte vet om det. Som utsatt för mobbing kan man tycka det är extremt tydligt i alla lägen, men det är inte alltid så. Lärare har väldigt mycket att göra, väldigt lite tid att göra det på, och får inte alltid särskilt mycket betalt. Lägg till på det att de kanske har familj, håller på att göra om köket hemma eller känner sig stressade för de måste betala restskatt. En lärare är bara en människa, precis som alla andra, och kan inte vara överallt eller se allting. Dessutom är det tyvärr väldigt ofta så att mobbare brukar vara väldigt smarta när det gäller att endast mobba utanför seende ögon. När lärarna vänder ryggen till så slår de till ordentligt med näbbar och klor, men är lärarna med så tiger de och gör ingenting alls. Detta är också hemskt synd, för om lärarna faktiskt inte ser är det inte deras fel, men samtidigt så är det fruktansvärt att sådant kan pågå utan att det märks. För att åtgärda det behövs kanske en förändring i hur deras arbetsdag ser ut, eller det kanske behövs mer personal som är speciellt utbildad för att fokusera på och motverka mobbing? Det behövs också informeras att ibland måste mobbaren själv berätta för någon. En kurator. En lärare. Rektorn. Sina föräldrar. Ett äldre syskon - någon. Men för att det ska fungera eller vara något som den mobbade vågar göra måste det först finnas en plan och en säkerhet som säger att något händer om de öppnar upp. En mobbad mår redan dåligt, har svårt att veta vart den ska vända sig, och behöver känna tillit för någon. Behöver veta att de kommer få hjälp om de ber om den. I dagsläget vet inte mobbade alltid det, eftersom det inte alltid är så.

Sist, men inte minst, finns det situationer där läraren vet. Läraren ser. Läraren vill hjälpa. Men kan inte. En lärare ser att en elev blir utsatt. Läraren kontaktar rektorn som kommer med ursäkter. Läraren pratar med eleven, säger att den kan stötta, men den mobbade vill inte. Har ingen tillit. Har inget hopp. Nekar. Läraren står utan bevis. Mobbarna erkänner inte, den mobbade erkänner inte. Rektorn gör ingenting. Vill inte göra någonting. Vad kan läraren göra? Tyvärr är deras händer väldigt fastbundna i en del lägen. De får inte gå över huvudet på vem som helst helt utan bevis och kontakta föräldrar eller polis eller annan myndighet om det handlar om minderåriga elever. De får inte hänga ut de som mobbar om de inte kan konkret bevisa vad som sker. Istället försöker läraren finnas överallt, vaka över de mobbade, ställa upp. Kan inte. Har lektioner att hålla i. Har sina egna barn därhemma som behöver uppmärksamhet. Har en trasig bil och en svärmor som ställer till problem. Läraren ser och läraren vill hjälpa. Men kan inte. Hur detta ska kunna rättas till är svårt att säga. En stor förändring måste ske, någonstans, i många ändar, på många sätt. 

Det får inte se ut som det gör idag, oavsett vilken av situationerna ovan (eller andra situationer som kan finnas) som gäller angående lärare och mobbing i skolan. Ett första steg är att utbilda lärare till att veta hur man hanterar mobbing. Vem man kan kontakta, vad man får göra, vilka regler och lagar som gäller. Ett annat steg är att sätta in fler resurser, lägga mer pengar på det. Kanske hålla informationsdagar för både lärare, elever och föräldrar. Ordet måste spridas. Mobbing är på riktigt. Mobbing händer överallt. Mobbing kan leda till döden. Det måste stoppas och situationerna måste förändras. Det måste börja någonstans - så börja med lärarna som har så stor "makt" i barnens liv. Börja där. Lär sig barn i skolåldern om mobbing, hur den påverkar, hur den motverkas, så kanske problemet högre upp i åldrar inte längre blir lika stort. Ett barn som blir skyddat från mobbing kanske växer upp till en helt annan människa, som är stark och självsäker och som älskar sig själv. Ett barn som lär sig tidigt att mobbing är fel kanske växer upp och aldrig mobbar någon i hela sitt liv.

Poängen är att det får inte se ut som det gör idag och ett första steg kan ligga i skolorna. Hos lärarna. Hos rektorn.

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl
2013-08-09 19:07 #1 av: Calcifer

Personligen har jag stött på lärare ur alla kategorier. Jag har även själv gått lärarutbildningen och vet vilka brister det finns när det gäller mobbing. Det sistnämnda exemplet blev jag helt knäckt när jag fick höra. Det var en av mina egna lärare. Som trasades sönder inifrån och ut över hur jag blev behandlad, men som under flera års tid inte kunde göra något. Jag tror det är viktigt att det framförs att det inte alltid är så enkelt att vara lärare när det handlar om mobbing. Och att det inte alltid handlar om att lärarna inte vill hjälpa. Eller att de inte bryr sig.

Jag förnekar naturligtvis inte att det finns lärare som faktiskt inte bryr sig, på riktigt, men jag tror den skalan är mycket mindre än vad man kan tro.

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl
2013-08-10 11:11 #2 av: [silkesnosen]

Ärligt talat vi kommer aldrig få bukt med mobbningen så länge vuxna beter sig som de gör mot varandra. Barn gör som vuxna gör och inte som man säger. Sedan har givetvis varje vuxen ett ansvar att ingripa om den ser ngt barn som far illa, men då behöver man ingripa så att samtliga barn blir bemötta med respekt, för om så inte sker, så grundar det för ytterligare turbulens bland barnen.

Anmäl
2013-08-10 12:49 #3 av: Calcifer

#2 Jag tror inte det är så enkelt. Jag tror inte att alla barn mobbar för att de sett vuxna bete sig liknande.

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl
2013-08-10 13:44 #4 av: [silkesnosen]


#3 Det är inte enkelt, men så länge vuxna beter sig som det gör, så kan jag uppleva att det är naivt att tro att barn ska vara änglar. Barn som mår dåligt kan även agera som mobbare i skolan för att vara tryggare. Min upplevelse är att de barn som leder utfrysningar/mobbning  ofta är barn som mår fruktansvärt dåligt och som därmed tar ut det på andra barn. Samhället kommer in i skolan och jag tror att det är att agera allt för smalt om man inte antar ett "vidare", bredare perspektiv för att finna lösningar.

Anmäl
2013-08-10 18:10 #5 av: medde

Min dotter har blivit utsatt av både elever och lärare. Vilket jag anser att genom deras "mobing" så har det gett signaler till dom andra och på ett sätt är det inte så fel.. Då lärarna gör det kan väl vi också..

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl
2013-08-10 21:57 #6 av: Calcifer

Det är just det jag menar. De som utbildas till lärare måste få bättre kunskaper och där måste det förändras. Om lärarna har bättre resurser och kunskap så kan förändringen börja i skolan. Och om de barnen i sin tur har större förståelse för vad mobbing är och hur man hindrar det kan de föra det vidare.

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl
2013-08-12 16:40 #7 av: Gronstedt

Framför allt så måste "vuxenvärlden" sluta mesa och tycka synd om och försöka resonera och lyssna på mobbare - "vuxenvärlden" måste säga LÄGG AV utan utrymme för ursäkter och förklaringar.

Anmäl
2013-08-12 16:43 #8 av: [Mia-Li]

#7 Exakt.
Sedan så ska mobbarna få byta skola...inte de som mobbas...det blir ju ett straff för denne.

Anmäl
2013-08-12 16:54 #9 av: Calcifer

#7 Ja det håller jag med om. Att man håller mobbare om ryggen kommer jag aldrig förstå. Är det så att Kurtan-Li mobbar för att han har det dåligt hemma för mamma är alkolist och pappa slår honom - så men ring socialen då så han får flytta till fosterhem! Det är hemskt trist med barn som mår dåligt men det är ingen ursäkt för att de mobbar. 

#8 Till viss del håller jag med, men å andra sidan så har jag en elev på skolan där jag jobbar som jag vet mobbar, så kan jag hålla koll på den personen och ingripa där den beter sig svinigt. Speciellt om jag plus hela lärarkåren plus rektorn har koll. Men skickas denne till en annan skola så får man inte skicka med den informationen (dvs, man får inte berätta för lärarna på nya skolan att man skickar dit en mobbare som gjort det och det) och då kan mobbaren fortsätta mobba ostört innan det uppdagas där också. 

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl
2013-08-12 17:16 #10 av: [silkesnosen]

Nu beror det ju på mobbingens art, men är det risk för liv och lem så behöver man sära på offer och gärningsman. Jag tror ju att det ibland är bra att få byta skola som offer, att få hamna på en ny skola där inte alla de tysta medlöparna finns, som sista utväg. Jag anser att det är inhumant och ineffektivt att inte väga in vad som påverkar den som mobbar. Om man inte ser det så tror jag att det är svårt att bryta cykeln. Det är inte att bara ringa socialen, de gör oftast extremt lite och mkt få barn flyttas från sina föräldrar. Det jag skriver innebär absolut inte att det ska "mesas" utan jag som pedagog ska vara mkt rak och bestämd och arbeta både utifrån det akuta skedet, men även långsiktigt.

Anmäl
2013-08-12 17:18 #11 av: Calcifer

#10 Naturligtvis krävs det mycket för att socialen ska göra något, jag menade det bara som alternativ till "jo men det är synd om Pelle, för han har det dåligt hemma, så han får göra vad han vill!" Har ett barn det dåligt hemma så försöker man reda upp den situationen och inte tillåta att fler skapas liksom.

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl
2013-08-12 17:25 #12 av: [silkesnosen]

#11 Jag upplever nog inte att det är riktigt så illa ställt att personal regelmässigt resonerar så. Jag har arbetat på många skolor. De flesta pedagoger gör så gott de kan i en pressad arbetssituation. Givetvis försöker man efter bästa förmåga göra det som kan göra att barn mår bättre, men det är naivt att tro att lärare är allsmäktiga och kan påverka familjer och samhälle. Det kräver betydligt mer än skola och lärare för att förändra situationen. Mobbning finns överallt. De jag säger undantar mig inte ansvar, men ibland blir jag trött på att "allt är lärares fel".

Anmäl
2013-08-12 18:04 #13 av: Calcifer

#12 Jag anser ingenstans att allt är lärares fel, det bör framkomma av trådstarten. Jag syftar alltså endast på de lärare som faktiskt har den inställningen med mitt inlägg. Inte alla lärare, utan bara de som anser att det är mobbaren som det är synd om.

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl
2013-08-13 23:48 #14 av: annia1

Visste inte om detta passar i denna tråd. Annars hänvisa mig till nån annan.

Var på nyheterna här idag både i svt och på tv4 om undersökning som friends gjort nu inför skolstarten. 

Den i svt tar även upp att en lärare mobbade eleven. Det inlägget ligger bara i 7 dar på svt. Det börjar 9.30 in och är bara nån minut långt.

Men det som jag mest reagerade på är det som tjejen som medverkade i tv4 säger på slutet. Att lärarna måste inse vad mobbningen gör med barnen. Det inslaget ligger kvar, vet dock inte hur länge. Det börjar ca 3.50 min in och är också bara ett par minuter långt. 

Hittade även ett annat nyhetsklipp på tv4 bara nyhetsuppläsaren som pratar några sekunder och det han säger är att ju äldre barnen är desto ovanligare är det att lärarna gör nåt. Det var hemskt att höra.

Men är det så tokigt att många lärare inte inser vad mobbningen gör med barnen. Är det så tokigt att man själv måste varit utsatt eller haft barn som varit/är utsatta för att förstå vad mobbning faktiskt ställer till med.
Att barn/ungdomar som mobbar inte förstår konsekvensen det jag kan förstå. Jag har dock trott att alla vuxna inser vad mobbning gör, men har dom verkligen den förståelsen.

Vill du diskutera politik och andra samhällsfrågor.
Kika då in på debatt

Anmäl
2013-08-13 23:50 #15 av: Calcifer

Jag håller med, det är vanskligt att lärarna inte vet. Det är just där problemet uppstår. De vet inte, och kan inte lära ut till de som är yngre heller. 

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl
2013-08-14 00:05 #16 av: Kaniner_bäst

min lärare kalla mig för "hora" utan anledning. Och jag har adhd. Det sluta inte alls bra. Jag tog en sax och körde in i ryggen på henne. Men dem gick inte ens vidare med. Jag vann över läraren. Hon kalla mig för hora då får hon skylla sig själv..

Anmäl
2013-08-14 00:11 #17 av: Calcifer

#16 Fast det där är en livsfarlig attityd! Nej din lärare har ingen rätt alls att kalla dig för hora, men du har inte heller någon rätt att orsaka henne fysisk skada! Hon får absolut inte "skylla sig själv" heller. Ja, hon ska inte vara lärare och ja något ska göras, men vi får inte börja dela ut straff själva det hjälper inte i längden. Om vi alla skulle börja köra på den mentaliteten skulle vi slåss för jämnan och folk skulle börja stryka med. Det är inte rätt det heller.

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.