Allmänt

Vad säger lagarna?

2013-08-13 14:51 #0 av: Calcifer

Om man blir mobbad, eller ser mobbing, så kan det vara bra att veta vad man har för rättigheter. Tyvärr är det information som både är krånglig att hitta och krånglig att förstå. Här försöker jag sammanställa det viktigaste.

Mobbing i skolan

Det viktigaste att veta kan vara att uttrycket "mobbing" inte används i t:ex skollagen längre. Där heter det endast "kränkande behandling". Det hjälper att man är medveten om det ifall man börjar söka information och hjälp på internet. Kränkande behandling, eller mobbing, innebär att en eller flera personer utsätts för en upprepad negativ handling med ont uppsåt.

Mobbing förekommer främst i tre olika former.

 • Verbal mobbing: Skällsord, otrevliga sms/mail, etc.
 • Fysisk mobbing: Slag, knuffar, förstörd egendom
 • Psykisk mobbing: Utfrysning, etc.

Om man blir mobbad har skolan en skyldighet att hjälpa och det viktigaste är att man säger ifrån. Det finns vissa organisationer man kan be om hjälp, och de har oftast större kunskap angående lagar och vad som måste göras, så det kan vara en bra idé att inte ensam försöka stoppa mobbingen.

Vissa av länkarna leder snarare till sidor där lagarna finns, men det kan också vara en bra idé, så man kan stämma av och vara medveten om vad man bör kalla det man blir utsatt för.

Lagen säger i princip att man aldrig får utsättas för kränkande behandling, oavsett vem det är som kränker en. Varje skola måste ha en likabehandlingsplan, vilket innebär att de måste göra allt de kan för att stoppa mobbingen. Detta ser jättebra ut på papper, men ofta är det många lärare eller rektorer som inte vill erkänna att mobbing kan finnas på deras skola. Där är det viktigt att man istället kontaktar t:ex barnombudsmannen. I vissa fall kan man få skadestånd om skolan verkligen inte gjort något för att hindra mobbingen överhuvudtaget. Själva lagarna kring mobbingen, eller kränkningen, är väldigt luddiga.

2009 trädde en ny skollag i kraft, och denne kan vara till stor hjälp när man handskas med mobbing. Istället för att skriva om varje punkt och lägga in dem här så länkar jag direkt: http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/nya-remissvar/2009/10/den-nya-skollagen--for-kunskap-valfrihet-och-trygghet-ds-200925/


Mobbing på arbetsplatsen

När det gäller mobbing på arbetsplatsen tycks lagarna vara tydligare och strängare. Den säger att alla människor har rätt till en bra arbetsmiljö. Det är alltså arbetsmiljölagen som bestämmer detta. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att detta efterföljs. Det finns en lista på vad som räknas som kränkande behandling, men tyvärr är det även så att det är nästintill omöjligt att stoppa även det som direkt bryter mot denna listan. Arbetsmiljöverket, som själva skapat listan, tar sig t:ex inte an enstaka fall, så i praktiken kan alltså arbetsgivaren bryta mot varje punkt på listan helt utan konsekvenser eller straff och den som utsätts för det kan anmäla men utan någon egentlig verkan.

 • Förtal
 • Undanhållande av information
 • Saboterande av arbetsuppgifter
 • Utfrysning, åsidosättande, negligering
 • Försök att injaga rädsla
 • Överkritiskt bemötande, förolämpningar
 • Kontroll av arbetstagaren i syfte att skada
 • Omotiverade förflyttningar, fråntagande av arbetsrum eller arbetsuppgifter, med mera.

Det är skyddsombudet man kan kontakta om arbetsgivaren bryter mot ovanstående lista, men som redan nämnt är det ytterst svårt att framkalla konsekvenser även om det direkt bryter mot arbetsmiljöverkets helt egna lista. Förutom det så, till skillnad från i skolan, gäller inte diskrimineringslagen - som innefattar mobbing - på arbetsplatsen. Det betyder att om man på arbetet blir mobbad eller kränkt av sina arbetskamrater inom andra områden än etnisk bakgrund, kön, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder så får man själv stå för rättsliga omkostnader om man vill driva det vidare. Det är inte heller något som facket gör något åt, eller skyddsombudet. Så blir man inte diskriminerad under någon av kategorierna ovanför är det nästan omöjligt att få stopp på det för det finns ingen direkt hjälp att få.


Så summan av artikeln är egentligen att mobbing är olagligt, men det är svårt att göra så mycket åt. Det som är viktigt att komma ihåg, särskilt som förälder med barn som mobbas, är att det ska göras något åt, och då får man driva på tills man storknar för att skolan ska som sagt göra något. På arbetsplatsen är det tyvärr så att de flesta som utsätts för mobbing sjukskriver sig eller byter arbetsplats helt, trotts att de egentligen ska vara skyddade från kränkande behandling också.

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl
2013-08-13 14:53 #1 av: Calcifer

Jag har alltså suttit i flera timmar, och det är ett djävulskt arbete att försöka hitta någon som helst nyttig information. Oftast hittar man moraltexter som säger "man får inte mobbas, och man ska inte bli mobbad" men jäkligt lite om hur man faktiskt går till väga om man blir det. Sedan kan man väl läsa lagboken men där fattar gemene man oftast inte ett smack pga hur den är skriven. Tycker personligen att det är hemskt trist att det finns så vansinnigt dåligt med information.

"I think the problem with people like this is that
they're so stupid they have no idea how stupid they are."


Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.